جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: آیه تطهیر و نادرستی دو دیدگاه دیگر
نگاهى به شرح حال مقاتل
مقاتل بن سليمان بلخى نيز ديدگاه عكرمه را درباره آيه تطهير مطرح كرده است. شرح حال او نيز همانند شرح حال عكرمه است؛ چرا كه دارقطنى، عقيلى، ابن جوزى و ذهبى نام او را در شمار افرادى كه از نظر نقل حديث ضعيف هستند و نمى توان از آن ها روايت نقل كرد، آورده اند... .
ما در اين مجال به گفته ذهبى بسنده مى كنيم. وى مى گويد: همه علما بر ترك مقاتل بن سليمان اتّفاق نظر دارند.1


1 . سير أعلام النبلاء: 7 / 201، شماره 79.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com