آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: نگاهی به دلالت حدیث طیر
حديث طير و استناد حضرت على عليه السلام
علاوه بر قرائن داخلى، قرائن خارجى وجود دارد كه ما را به مدلول حديث مى رساند. از جمله آن ها اين است كه امير مؤمنان على عليه السلام در روز شورا به حديث طير استناد كرد و بر اساس آن احتجاج نمود.
در اين جا ممكن است پرسيده شود: چرا حضرت على عليه السلام به اين حديث اقامه حجّت نمود؟ و براى چه كسى استدلال آورد؟
در پاسخ اين پرسش مى گوييم:
حضرت على عليه السلام در اعتراض به بزرگان صحابه كه عمر آن ها را انتخاب كرده بود تا در بين آن ها به شور بنشينند و خليفه را در آن مجلس تعيين كنند، اقامه حجّت نمود. آنان بزرگان قوم و ريش سفيدهاى مردم آن زمان بودند.
بنابراين، على عليه السلام بر اينان اقامه حجّت نمود. به راستى چه كسى اقامه حجّت نموده است؟
امير مؤمنان على عليه السلام.
آيا على عليه السلام به دليلى استناد كرده كه هيچ اصالتى ندارد؟
آيا على عليه السلام به چيزى اقامه حجّت نموده كه سند معتبرى ندارد يا دروغ و ساختگى است؟
على عليه السلام اقامه حجّت نموده است و صحابه اى كه از سوى عمر انتخاب شده بودند تا يكى از آنان به عنوان جانشين عمر تعيين گردد، مخاطب اين استدلال و احتجاج بوده اند. حضرت على عليه السلام در آن مجلس با استناد به حديث طير، بر امامت خويش اقامه حجّت نمود.1


1 . مناقب الامام على عليه السلام، ابن مغازلى: 136.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com