جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: نگاهی به دلالت حدیث طیر
روايت ابويعلى
اين حديث در مسند ابى يعلى اين گونه نقل شده است:
قطن بن نسير، از جعفر بن سليمان ضبعى، از عبدالله بن مثنّى، از عبدالله بن انس نقل مى كند كه انس مى گويد:
روزى كبك بريانى به رسول خدا صلى الله عليه وآله هديه شد، حضرتش به درگاه خدا عرضه داشت:
اللهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطعام;
خداوندا! محبوب ترين خلقت را نزد من بفرست تا همراه من از اين غذا تناول نمايد.
در اين هنگام عايشه گفت: خدايا! آن شخص پدرم باشد.
حفصه آرزو كرد و گفت: خدايا! آن شخص پدر من باشد.
انس مى گويد: من نيز گفتم: خدايا! آن شخص سعد بن عباده باشد.
انس مى گويد: صداى باز شدن در را شنيدم، ناگاه على عليه السلام آمد و سلام كرد، گفتم: رسول خدا صلى الله عليه وآله مشغول هستند.
او بازگشت. دوباره صداى در را شنيدم، على عليه السلام سلام كرد، رسول خدا صلى الله عليه وآله صداى ايشان را شنيدند، يعنى على صدايش را بالا برد1 و رسول خدا صلى الله عليه وآله صدايش را شنيدند و فرمودند: ببين چه كسى است؟
من بيرون رفتم، ناگاه على عليه السلام آمد، نزد رسول خدا رفتم و به ايشان خبر دادم، فرمودند: به وى اجازه ورود دهيد.
من اجازه دادم و وارد شد، رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمودند: خوش آمدى، خير مقدم.2
با توجّه به اين متن، تفاوت هاى موجود در اين حديث با نقل هيثمى، ترمذى و احمد بن حنبل روشن مى شود.


1 . هدف از نقل روايت به اين شكل، تأكيد بر اين نكته است كه اين عبارات، طبق نقل احمد بن حنبل تحريف شده است.
2 . ر.ك: تاريخ مدينة دمشق: 42 / 247.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com