در توحید صدوق روایتی است که میفرماید زیادت و نقصان دال بر مخلوق بودن خدا میباشد. معنای حدیث چیست؟

پرسش
سلام علیکم در توحید صدوق روایتی است که میفرماید زیادت و نقصان دال بر مخلوق بودن خدا میباشد. معنای حدیث چیست؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
درست است، چون اگر چیزی زائد بر ذات باشد ذات محتاج به آن خواهد بود، و همچنین نقصان، و احتیاج از احکام ممکنات است.
8317
مطرح شده توسط: سالار زنجانی