جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش چهارم: بررسی حدیث «سدّ الابواب»
فراخوان به تحقيق، پژوهش و حق گويى
آن چه در اين نوشتار بيان شد، چهار حديث ساختگى بود كه به دقّت بررسى كرديم و به لحاظ سند، دلالت و... در پرتو شواهد و دلايل، مورد نقد قرار گرفت، و چه بسيارند امثال اين روايات كه در لا به لاى كتاب ها و نوشته ها آمده اند.
اينك ما، انديشمندان و فضلا را به تحقيق و پژوهش پيرامون سنّت شريف نبوى فرا مى خوانيم تا احاديثى را كه متقدّمين به صحّت آن ها نظر داده اند و در اصول و فروع، مطالبى بر پايه اين احاديث بنا نهاده اند بازنگرى نمايند; آن گاه به حق گويى زبان بگشايند و حق و حقيقت را اعلان نمايند... چرا كه دوران تعصّب و پيروى از هواى نفس و تقليد كوركورانه سپرى شده است.
باشد كه چنين پژوهشى، خدمت به شريعت حنيف و سنّت شريف و تحقّق وحدت و همبستگى بين همه مسلمانان را در بر داشته باشد. توفيق به دست خداست، و درود خدا بر محمّد و همه خاندان آن حضرت باد.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com