زياده روى در تعصّب

زياده روى در تعصّب

برخى از عالمان اهل تسنّن فقط به نقل اين حديث ساختگى و وارونه و استدلال به آن قانع نشده اند; بلكه به بى اعتبار كردن حديث اصلى پرداخته اند. عينى در شرح حديث «دريچه» مى نويسد:
اگر كسى اشكال كند و بگويد: در اين زمينه روايت ديگرى با عنوان ديگر از ابن عباس نقل شده است; آن گونه كه ابن عباس گويد: رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
سدّوا الأبواب إلاّ باب علي;
تمامى درها جز در خانه على را ببنديد;
در پاسخ مى گويم: تِرمذى در ذيل اين حديث مى گويد: اين حديث، حديثى غريب است.
بُخارى پس از مقايسه حديث اصلى با حديث «إلاّ باب أبي بكر» مى گويد: حديث «إلاّ باب أبي بكر» صحيح تر است.
حاكم نيشابورى در اين باره مى گويد: اين حديث را فقط مسكين بن بُكِير حرّانى از شعبه نقل كرده است.
ابن عساكر نيز اظهار نظر كرده و مى گويد: اين حديث اشتباه است.
نگارنده كتاب التوضيح مى گويد: ابراهيم بن مختار نيز از ابن عساكر تبعيّت كرده است.1
اين نظريه افراطى عينى در اصل حديثى است كه از پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله صادر شده است. البته برخى از عالمان اهل تسنّن پا را فراتر گذاشته اند تا جايى كه پنداشته اند كه حديث اصلى «إلاّ باب علي عليه السلام» را شيعيان جعل كرده اند.
ابن جوزى بعد از آن كه حديث اصلى را با برخى از سندهايش نقل مى كند، مى نويسد: همه اين احاديث را شيعيان جعل كرده اند تا با حديثى كه همه در صحّتش اتفاق نظر دارند; يعنى حديث: «سدّوا الأبواب إلاّ باب أبي بكر» مقابله كنند.2
ابن تيميّه نيز در اين مورد اظهار نظر كرده و در ذيل حديث اصلى مى نويسد: اين حديثى است كه شيعيان آن را براى مقابله جعل كرده اند.3
ابن كثير آن گاه كه حديث ساختگى «إلاّ باب أبي بكر» را نقل مى كند، مى نويسد: هر كس حديث «إلاّ باب علي» را روايت كند ـ چنانچه در برخى از كتاب هاى سنن آمده است ـ به خطا رفته است. حديث درست همان است كه در صحيح ثبت شده است.4

1 . عمدة القارى: 4 / 45.
2 . الموضوعات: 1 / 274.
3 . منهاج السُنّه: 5 / 35.
4 . تفسير ابن كثير: 1 / 513.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *