9 . ابوصالح

9 . ابوصالح
علماى رجال شناس درباره ابوصالح چنين مى گويند:
فهرو باذام غلام اُمّ هانى دختر ابوطالب عليه السلام از راويان و رجال چهار كتاب از منابع روايى شش گانه اهل سنّت بوده كه بسيارى از پيشوايان، او را ثقه و مورد اطمينان مى دانستند.
از يحيى قطّان درباره ابوصالح چنين نقل شده است:
در ميان علماى هم كيش خود، هيچ كس را نديدم كه ]روايات [ابوصالح غلام اُمّ هانى را ترك كند.
همين مقدار براى احتجاج و استناد به احاديث ابوصالح، كفايت مى كند. البته در اين ميان برخى ديگر از علماى رجال، او را به تدليس متّهم كرده اند.
آرى، به همين ترتيب مى توان صحّت ديگر سندها را نيز مورد تأييد قرار داد… كه به دليل اختصار آن را به جاى خود موكول مى كنيم و به آن چه ذكر شد و اثبات صحّت سندى كه ابن جوزى اعتبار آن را زير سؤال برده، اكتفا مى كنيم. توفيق همه از خداوند است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *