دليل هاى اهل سنّت در برترى ابوبكر

دليل هاى اهل سنّت در برترى ابوبكر
در كتاب مواقف و شرح مواقف چنين آمده است:
مقصد پنجم: درباره برترين مردم بعد از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله است. ما و بيشتر علماى پيشين معتزله ابوبكر را برتر مى دانيم و به اعتقاد شيعه و بيشتر علماى متأخر معتزله، على برترين فرد پس از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله است(1).
بنا بر آن چه كه پيش تر گفتيم، روشن شد كه دلايل اهل سنّت بر امامت ابوبكر اجماع و افضليّت است، البتّه اگر افضليّت او را معتبر بدانند و هيچ حديث و سفارشى از پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله بر امامت ابوبكر نداشته باشند.
ما در اثبات امامت امير مؤمنان على عليه الصلاة والسلام از هر سه طريق (نص صريح پيامبر صلى اللّه عليه وآله، اجماع و افضليت) مى توانيم به نتيجه برسيم اما اين جا از ذكر آن ها صرف نظر مى كنيم.
آنان اعتراف مى كنند كه هيچ حديث و كلام صريحى از پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله بر امامت ابوبكر وجود ندارد.
بنا بر اين بر امامت ابوبكر فقط دو طريق ادعاى افضليت و اجماع باقى مى ماند.
اينك دليل هايى را كه در مورد افضليت ابوبكر ارائه كرده اند بررسى مى كنيم:

(1) شرح المواقف: 8 / 365.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *