بررسى دليل نهم

بررسى دليل نهم
براى جعلى بودن اين روايت همين بس كه «حافظ سيوطى» آن را در كتاب «الّلآلى المصنوعة»(1) نقل كرده، و «حافظ ابن العرّاق» نيز آن را در كتاب «تنزيه الشّريعة»(2) آورده، و هدف از تأليف اين دو كتاب، جمع آورى روايات جعلى و بىواقعيّت است، اين درباره سند اين روايت.
امّا درباره متن و معنى روايت: مضمون اين روايت اين است كه ابوبكر از مال خودش بر رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلّم انفاق كرده است، و اموال خودش را در اختيار آن بزرگوار گذاشته، و نيز حضرت محتاج به انفاق او بوده است، و تمام اينها از امورى است كه كذب و بى اساس بودن آنها قطعى است، و قطعيّت كذب اين مطالب به حدّى است كه حتى «ابن تيميّه» تصريح به كذب و عدم صحّت مضمون اين خبر نموده، و صريحاً مى گويد: رسول خدا (صلّى الله عليه وآله وسلّم) محتاج به اموال ابوبكر نبودند(3).
والبتّه اين چيز تازه اى نيست كه: بازرگانان حديث، براى تراشيدن مناقب و فضائل جهت سردمداران سقيفه، كار را به جائى برسانند كه از لكّه دار شدن شخصيّت خاتم انبياء صلّى الله عليه وآله وسلّم نيز پروائى نداشته باشند.

(1) الّلآلي المصنوعة فى الاحاديث الموضوعة: ج1/295.
(2) تنزيه الشّريعة المرفوعة فى الاحاديث الشّنيعة الموضوعة: ج1/344.
(3) منهاج السُّنّة: ج4/289.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *