3 . بيان موارد اختلافى

3 . بيان موارد اختلافى
يكى ديگر از احاديثى كه بر توان علمى امير مؤمنان على عليه السلام دلالت بيشترى دارد فرمايش رسول خدا صلى اللّه عليه وآله به آن حضرت است كه فرمود:
أنت تبيّن لأمّتي ما اختلفوا فيه من بعدي;
تو پس از من هر آن چه امّت در آن اختلاف دارند واضح و آشكار مى سازى.
با توجّه به اين حديث، رسول خدا صلى اللّه عليه وآله على عليه السلام را حاكم و قاضى در هر اختلافى بين امّت قرار داده است; خواه آن اختلاف مربوط به امور دنيايى باشد و يا اختلاف هايى كه در حوزه دين مطرح مى شود. در تمامى اين اختلاف ها، حاكم و برطرف كننده آن ها از ميان امّت، على عليه السلام است.
اين حديث را نيز عده بسيارى از اهل سنّت نقل كرده اند; از جمله:
1 . حاكم نيشابورى كه اين حديث را صحيح دانسته است;
2 . ابن عساكر در تاريخ مدينة دمشق;
3 . ديلمى;
4 . جلال الدين سيوطى;
5 . متّقى هندى;
6 . مَنّاوى.
گروه ديگرى نيز اين حديث را روايت كرده اند1 كه چنين حديثى در حقّ هيچ يك از اصحاب رسول خدا صلى اللّه عليه وآله بيان نشده است.

1 . المستدرك على الصحيحين: 3 / 122، ترجمة الامام على عليه السلام من تاريخ مدينة دمشق: 2 / 487 و 488، حديث 1007، 1008 و 1009، كنز العمّال: 1 / 615، حديث 32983، حلية الاولياء: 1 / 64.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *