آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
پیشوایان جرح و تعدیل
5 . احمد بن عبدالله عجلى ]متوفاى 261[
او نزد اهل سنّت از علماى بسيار بزرگ به شمار مى آيد و در كتب جرح و تعديل از نظرات وى استفاده مى كنند. عجلى در كتاب معرفة الثقات، عمر بن سعد بن أبى وقّاص را توثيق كرده است.1
يحيى بن معين پس از نقل توثيق عمر بن سعد از سوى احمد عجلى و نسائى، مى گويد:
كيف يكون من قتل الحسين رضي الله عنه ثقة!2
و بدين ترتيب اين توثيق را رد مى كند.
و از اين جا ميزان تقوا و انصاف عجلى در جرح و تعديل راويان به دست مى آيد!


1 . معرفة الثقات: 2 / 166 ـ 167، شماره 1343; تهذيب التهذيب: 7 / 396، شماره 747.
2 . ر.ك: تهذيب التهذيب: 7 / 396; تاريخ مدينة دمشق: 45 / 55، شماره 5212، تهذيب الكمال: 21 / 357، شماره 4240; ميزان الإعتدال: 3 / 199، شماره 6116.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com