جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
نگاهی به احادیث ساختگی در ترتیب خلفا و فضایل آن ها
نوشتارى بر روى برگ هاى درختان بهشتى
سيزدهمين حديث در فضايل و ترتيب خلفا را طبرانى، ابونعيم اصفهانى، ابن عدى، خطيب بغدادى و علماى ديگر اهل سنّت از ابن عبّاس نقل كرده اند.
خطيب بغدادى مى نويسد:
ابن عباس مى گويد: رسول خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
بر روى تك تك برگ هاى درختان بهشت اين گونه نوشته شده است: «محمد رسول اللّه، ابوبكر صدّيق، عمر فاروق، عثمان ذو النورين».1


1 . تاريخ بغداد: 5 / 207.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com