جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
نگاهی به احادیث ساختگی در ترتیب خلفا و فضایل آن ها
ابوقلابه
راوى ديگر اين سند، ابوقلابه عبداللّه بن زيد جرمى است. او على عليه السلام را دشمن مى داشت و نسبت به آن حضرت بى ادبى مى كرد. به همين جهت هيچ روايتى را از على عليه السلام نقل نكرده است.
از طرف ديگر، همگان معتقد بودند كه ابوقلابه در حديث تدليس مى كرده؛ چه از كسانى كه آن ها را ديده بود و چه از كسانى كه آن ها را نديده بود.
درباره ابوقلابه، از ابوالحسن قابسى مالكى چنين نقل شده است: ابوقلابه از فقهاى تابعين نيست و از ديدگاه مردم، وى از ابلهان به شمار مى آمد.1


1 . همان: 5 / 201 و 202، ميزان الاعتدال: 4 / 103 و 104.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com