جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
نگاهی به احادیث ساختگی در ترتیب خلفا و فضایل آن ها
قَتاده
قتاده نيز يكى از راويان سلسله سند نخست ترمذى است.
وى قَدَرى مذهب بود و اين مكتب را تبليغ مى كرد و از طرف ديگر، مشهور به تدليس بود.
شعبى مى گويد: قتاده احاديث صحيح را با غير صحيح درمى آميزد.1


1 . تهذيب التهذيب: 8 / 307 ـ 309 و ديگر منابع اهل سنّت.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com