آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) صحیح بخاری و مسلم در ترازوی نقد

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش یکم: بررسی و نقد صحیح بخاری
حديث خواستگارى از عايشه
از احاديث بى اساس صحيح بخارى، حديث خواستگارى عايشه توسط رسول خدا صلى الله عليه وآله است. در اين حديث آمده است: ابوبكر در پاسخ به اين خواستگارى به پيامبر خدا صلى الله عليه وآله گفت: «من برادر تو هستم».
اينك متن كامل حديث را ملاحظه كنيد:
عروه مى گويد: پيامبر صلى الله عليه وآله از عايشه خواستگارى كرد.
ابوبكر به او گفت: اما من برادر تو هستم.
پيامبر صلى الله عليه وآله فرمود: تو به لحاظ دين و كتاب خدا، برادر من هستى و عايشه براى من حلال است.1
ابن حجر عسقلانى در فتح البارى اين حديث را زير سؤال برده است. وى مى نويسد: حافظ مغلطاى درباره اين حديث مى گويد: صحت اين حديث، محل كلام است; زيرا دوستى پيامبر صلى الله عليه وآله با ابوبكر در مدينه اتفاق افتاد و خواستگارى از عايشه در مكه; چگونه ممكن است كه ابوبكر بگويد: «من برادر تو هستم»؟
افزون بر اين، پيامبر صلى الله عليه وآله شخصاً به خواستگارى اقدام نكرد; چنان كه ابن ابوعاصم به طريق يحيى بن عبدالرحمان بن حاطب نقل كرده است كه عايشه مى گويد:
پيامبر صلى الله عليه وآله خوله دختر حكيم را به نزد ابوبكر فرستاد تا از من خواستگارى كند.
ابوبكر به خوله گفت: عايشه برادرزاده پيامبر است آيا مى تواند به ازدواج او درآيد؟
خوله بازگشت و ماجرا را براى پيامبر صلى الله عليه وآله نقل كرد.
پيامبر صلى الله عليه وآله به او فرمود: باز گرد و به ابوبكر بگو: تو به لحاظ اسلامى، برادر من هستى و دخترت مى تواند به ازدواج من درآيد.
خوله به نزد ابوبكر رفت و موضوع را با او در ميان گذاشت.
ابوبكر گفت: رسول خدا صلى الله عليه وآله را دعوت كن!
آن گاه پيامبر صلى الله عليه وآله آمد و ابوبكر، عايشه را به ازدواج او درآورد.2


1 . صحيح بخارى: 7 / 8 .
2 . فتح البارى: 9 / 101.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com