آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) با پیشوایان هدایتگر (ج 3)

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
ادامه بخش چهارم: امامت و امام شناسی
آفرينش نورى ائمه
خَلَقَكُمُ اللَّهُ اَنْواراً فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقينَ;
خداوند شما را نورهايى آفريد. پس شما را به گرد عرش خود گردانيد.
اين فراز به آفرينش ائمه عليهم السلام در پيش از اين عالم، در اين عالم و بعد از اين عالم اشاره دارد.
ائمه عليهم السلام از يك نور آفريده شده اند و آن نور، نور خداوند متعال است.
خلقت ائمه عليهم السلام سال هاى بسيارى پيش از خلقت آدم عليه السلام بوده و آن بزرگواران در آن عالم، مقرّب ترين موجودات در نزد خداوند متعال بودند كه به توسّط آنان و به توسّل به آنان، حضرت آدم عليه السلام مورد رحمت قرار گرفت.
آنان در آن عالم معلّم و استاد فرشتگان بودند كه فرشتگان چگونگى عبادت را از آن بزرگواران ياد گرفتند.
اين مطالب امور غيبى است كه براى كشف اين امور و رسيدن به اين حقايق راهى جز اين نداريم كه به سخنان پيامبر اكرم و ائمّه عليهم السلام مراجعه كنيم. در اين جا تذكر چند نكته لازم است:
نكته يكم. روايت هاى باب خلقت نورى ائمه عليهم السلام در كتاب هاى شيعه و سنّى آن قدر زياد است كه نمى شود آن ها را ناديده گرفت.
نكته دوم. اشاره شد كه اين امور، امور غيبى هستند و براى كشف قضاياى غيبى ـ به ويژه قضاياى غيبى مربوط به ائمه عليهم السلام ـ راهى جز قرآن مجيد و روايات اهل بيت عصمت عليهم السلام وجود ندارد.
بنابراين، در چنين مواردى رجوع كردن به عقل قاصر انسانى و كشف احوالات، ملكات، مقامات و خصوصيّات آن بزرگواران كه امور غيبى هستند، به قطع نظر از روايات، ابداً وجهى ندارد.
نكته سوم. ظاهر بخش بسيارى از اين روايات تمام، و اسانيد آن ها ـ به ويژه رواياتى كه در كتب شيعه و سنّى آمده ـ مورد وثوق است.
وقتى روايت در معنايى ظهور دارد و حجيّت آن طبق قواعد و بر حسب ظواهر الفاظ و مفاهيم عرفى واضح است و دچار مشكلى نيست، بايد به ظاهرش اخذ كنيم و به مدلول و معنايش معتقد شويم; همان گونه كه در باب هاى ديگر، ظواهر روايات را اخذ مى كنيم و به آن ها عمل مى نماييم، يا معتقد مى شويم.
البته بخشى از اين روايات از نظر معنا واضح نيستند و ظهور آن چنانى ندارند، اين روايات يا مشتبه هستند و يا مشكل دارند. اين بخش از روايات بر دو قسم اند:
1 . رواياتى كه داراى اسانيد معتبر هستند.
2 . رواياتى كه اسانيدشان معتبر نيست و يا اعتبارشان ثابت نشده است.
ولى قدر مُتيقّن اين است كه نمى توان اين قبيل روايات مشتبه را كه سند معتبرى دارند، رد كرد.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com