آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: نگاهی به دلالت حدیث طیر
سعد بن ابى وقاص و احتجاج به حديث طير
هم چنين سعد بن ابى وقاص به اين حديث استناد كرده است.
روزى معاوية بن ابى سفيان به او دستور داد تا به على عليه السلام ناسزا گويد. سعد از دشنام دادن امتناع ورزيد. معاويه دليل كارش را پرسيد.
سعد اين عذر را آورد كه وى صفاتى را از زبان رسول خدا صلى الله عليه وآله در مورد امير مؤمنان، شنيده است كه تا زمانى كه آن صفات را به ياد بياورد هرگز به على عليه السلام دشنام نخواهد گفت.
صفاتى كه سعد به آن ها متوسّل شد در اين روايت عبارتند از: حديث رايت، حديث طير، حديث غدير.1
از اين رو، اين قراين خارجى، بر اين نكته دلالت دارند كه حضرت على عليه السلام، محبوب ترين خلق خدا و رسول خداست. البته اين قراين بى شمارند و ما سخن را با ذكر آن شواهد به درازا نمى كشيم.


1 . حلية الأولياء: 4 / 356.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com