آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش یکم: راویان حدیث طیر و اسناد آن
حديث طير و سندهاى معتبر
هم چنين اين حديث بيش از 20 سند معتبر ديگر غير از سندهاى صحاح دارد كه از جمله اين اسناد عبارتند از:
روايت بخارى در كتاب التاريخ الكبير.
روايت ابى يعلى در المسند.
روايت ابن ابى حاتم.
ابن كثير در اين مورد گفته است: «اين سند از اِسناد حاكم نيشابورى بهتر است».
روايت طبرانى در المعجم الكبير و المعجم الأوسط.
روايت ابن عساكر از طريق دارقطنى.
روايت ابى نعيم اصفهانى در حلية الأولياء.
روايت خطيب بغدادى در تاريخ بغداد.
ما صحّت اين اسناد و هم چنين ديگر اسناد را در جلد چهاردهم كتاب نفحات الأزهار شرح داده ايم. گمان نمى كنم كسى با مشاهده سندهاى موجود درباره اين حديث و صدور آن از رسول خدا صلى الله عليه وآله ترديد كند; چرا كه مسلمانان در مورد اين حديث شريف، اتفاق نظر دارند.
اينك پس از بررسى سند اين حديث، به واكاوى دلالت آن مى پردازيم.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com