آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟!

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش سوم: نگرشی در متن و دلالت حدیث
حجّيت سنّت نبوى
سنّت نبوى كه از طُرُق معتبر به اثبات رسيده، به يقين حجّت و ضرورتى دينى است كه جز افراد بى بهره از دين اسلام، كسى با آن مخالفت نمى كند.
اثبات حجّيت سنّت نبوى از طريق استدلال به آيات قرآن و احاديث رسول خدا صلى اللّه عليه وآله صورت گرفته است، اما همان گونه كه پيداست استدلال به سنّت نبوى، تنها از طريق تمسّك به يك بُعد رايج صورت مى پذيرد.
حجّيت سنّت بر پايه «عصمت» استوار است و از همين روست كه علما ـ به هنگام بحث پيرامون حجّيت سنّت ـ عصمت رسول خدا صلى اللّه عليه وآله را مورد اشاره قرار مى دهند.1


1 . نگاه كنيد به كتاب هاى اصولى مانند إرشاد الفحول: 1 / 81 .

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com