آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟!

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: نگاهی به اسناد حدیث
يحيى بن ابى كثير
بنابر روايت احمد بن حنبل «يحيى بن ابى كثير» راوى اين حديث از «محمّد بن ابراهيم» است. يحيى بن ابى كثير «تدليس مى كرد».1
عقيلى به نقل از همام مى گويد: «بى شرم تر از يحيى بن ابى كثير نديده ام. ما صبحگاهان او را از روايتى مطلع مى كرديم و شبانگاه همان روايت را براى خودمان نقل مى كرد».2


1 . تهذيب التهذيب: 11 / 235.
2 . الضعفاء الكبير: 4 / 423.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com