جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش سوم: تلاش هایی ناکارآمد برای بی اعتبار کردن حدیث غدیر
2 . مناقشه در صحّت حديث غدير
راه ديگرى كه اهل سنّت براى بى اعتبار كردن «حديث غدير» پيموده اند، اشكال كردن در صحّت حديث غدير است. برخى از آنان از جمله فخر رازى گفته اند: ما صحّت حديث غدير را نمى پذيريم.
در پاسخ به اين مناقشه، در گذشته يادآور شديم كه عدّه بسيارى از بزرگان اهل تسنّن به تواتر «حديث غدير» تصريح نموده و اين حديث شريف را در كتاب هايى كه فقط به نقل احاديث متواتر پرداخته و به همين علّت تأليف شده است، ذكر كرده اند.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com