اگر نذر کردیم بابت برآورده شدن حاجتی تا تاریخ معینی و آن حاجت بعد از آن تاریخ مستجاب شد آیا باز هم باید نذر را ادا کرد؟

پرسش
اگر نذر کردیم بابت برآورده شدن حاجتی تا تاریخ معینی و آن حاجت بعد از آن تاریخ مستجاب شد آیا باز هم باید نذر را ادا کرد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
خیر