اگر فردی به این روضه خوان ها پول بدهد و بگوید برایم چند روضه یا چند توسل برایم بخوان؛ با توجه به اینکه این روضه خوان فقط تنهایی می نشیند یک گوشه ای بدون مستمع و روضه ها را برای خودش می خواند، با غمز نظر از کم و کیف نیت نذر، آیا کلا اینطور برگزار نمودن مجالس نذر روضه و توسل آیا شرعا کفایت می کند و به نذر شرعا عمل شده است؟

پرسش
کسی که برگزاری روضه و توسل و مثلا چند مجلس برگزاری زیارت عاشورا آیا جلسه قرائت حدیث مبارک کساء نذر کرده آیا می تواند این نذر کننده به روضه خوانی بگوید بیا منزلمان برای خودم یا برای خانواده ام یا در حرم ها و مشاهد و مساجد به این روضه خوان ها پول بدهد و بگوید برایم چند روضه یا چند توسل برایم بخوان؛ با توجه به اینکه این روضه خوان فقط تنهایی می نشیند یک گوشه ای بدون مستمع و روضه ها را برای خودش می خواند، با غمز نظر از کم و کیف نیت نذر، آیا کلا اینطور برگزار نمودن مجالس نذر روضه و توسل آیا شرعا کفایت می کند و به نذر شرعا عمل شده است؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
نذر را همانگونه که نیت کرده اید باید وفا کنید، پس اگر نذر مطلق بود، قید زمان و مکان و حضور اشخاص و عدم حضورشان در کار نبود، انجام آن کار بطور مطلق کافی است.
به عبارت دیگر نذر، یک نحوه تعهد است، به هر جور انسان متعهد شده باید از عهده بیرون آید، و اگر هیچگونه قیدی در کار نبوده، کافی است آن کار صرفا انجام شود.
موفق باشید