در معامله قبض و اقباض با رفع مانع و در اختیار گذاشتن جنس و پول صورت می گیرد و یا با تصرف؟

پرسش
در معاملات بعد از انجام معامله باید قبض و اقباض صورت پذیرد. اگر بعد از انجام معامله فروشنده جنس را و یا خریدار پول را در اختیار طرف مقابل قرار داد ولی طرف مقابل هنوز آن را در تصرف خود در نیاورده باشد (مثلا در اجناس کوچک خریدار پول را در مقابل فروشنده گذاشته باشد ولی فروشنده آن را با دست برنداشته باشد) و جنس تلف شود آیا طرف دیگر ضامن است یا خیر؟
به عبارت دیگر در معامله قبض و اقباض با رفع مانع و در اختیار گذاشتن جنس و پول صورت می گیرد و یا با تصرف؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
کافی است که تحت سیطره او قرار دهد