اصابت 23 عدد ساچمه تفنگ ساچمه ای به پا ناشی از دو شلیک پشت سر هم در پشت پا و پشت ران پا، آیا فقط دیه یا ارش یک ساچمه را دارد یا هر ساچمه دیه یا ارش مستقل دارد؟

پرسش
اصابت 23 عدد ساچمه تفنگ ساچمه ای به پا ناشی از دو شلیک پشت سر هم در پشت پا و پشت ران پا، آیا فقط دیه یا ارش یک ساچمه را دارد یا هر ساچمه دیه یا ارش مستقل دارد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
ملاک فشار دادن ماشه است