آیا برداشتن پول از جیب شوهر بدون اطلاع او، مشکل دارد و گناه محسوب می شود؟

پرسش
آیا برداشتن پول از جیب شوهر بدون اطلاع او، مشکل دارد و گناه محسوب می شود؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
رضایت شرط است