آیا یکی از ملاک های ازدواج پیامبر اکرم با حضرت خدیجه سلام الله علیهما موقعیت اقتصادی ایشان بود؟ آیا این ملاک برای ازدواج با حضرت خدیجه سلام الله علیها دستور خداوند بود یعنی آیا خداوند به رسولش دستور داد تا با خدیجه سلام الله علیها ازدواج کن چون موقعیت خوب مالی دارد؟

پرسش
آیا یکی از ملاک های ازدواج پیامبر اکرم با حضرت خدیجه سلام الله علیهما موقعیت اقتصادی ایشان بود؟
آیا این ملاک برای ازدواج با حضرت خدیجه سلام الله علیها دستور خداوند بود یعنی آیا خداوند به رسولش دستور داد تا با خدیجه سلام الله علیها ازدواج کن چون موقعیت خوب مالی دارد؟ لطفا جواب مفصلی در این باره دهید تا بنده از عدم حب به مال در وجود پیامبر اکرم اطمینان حاصل کنم
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
هنوز بنده دلیلی ندیدم که ملاک چنان بوده
پس اول باید مطلب ثابت شود سپس بحث کنیم
موفق باشید