آیا زیارت عاشورا حدیث قدسی محسوب می شود یا خیر؟

پرسش
آیا زیارت عاشورا حدیث قدسی محسوب می شود یا خیر؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
مرحوم محدث قمی فرموده از سنخ احادیث قدسیه است