با توجه به اینکه آیه ولایت به صورت جمع آمده، از این جمع بودن می شود این برداشت را کرد که همه ی ائمه در حال رکوع، زکات داده اند؟ در تفسیر البرهان روایتی از محمد بن یعقوب نقل شده که این خبر را تأیید می کند، نظر حضرتعالی در این رابطه چیست؟

پرسش
با عرض سلام محضر حضرت آیت الله میلانی، سؤال بنده این است که با توجه به اینکه آیه ی ولایت به صورت جمع آمده، از این جمع بودن می شود این برداشت را کرد که همه ی ائمه در حال رکوع، زکات داده اند؟ در تفسیر البرهان روایتی از محمد بن یعقوب نقل شده که این خبر را تأیید می کند، نظر حضرتعالی در این رابطه چیست؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
بلی، همینطور است.
8202
مطرح شده توسط: سیدحسام الدین واجدی