پیامبر خطاب به امیرالمومنین می فرمایند: آنچه من می بینم، می بینی و آنچه من می شنوم، می شنوی؛ الا اینکه من نبی هستم و تو وزیر. و در بعضی روایات دیگر آمده است که یکی از ویژگیهای امام این است که نمیتوانند فرشته وحی را ببینند. بفرمایید جمع بین این دو روایت چگونه است؟

پرسش
سلام علیکم در نهج البلاغه پیامبر اکرم خطاب به امیر مؤمنان می فرمایند: علی جان! آنچه من می بینم، تو می بینی و آنچه من می شنوم، تو می شنوی؛ الا اینکه من نبی هستم و تو وزیر. و در بعضی روایات دیگر آمده است که یکی از ویژگیهای امام این است که نمیتوانند فرشته وحی را رویت کنند و ببینند. لطفا بفرمایید جمع بین این دو روایت چگونه است؟ با تشکر
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
امام محدَّث است، یعنی آن وقتی که از جانب خدا چیزی به توسط فرشته ابلاغ می شود، امام صدا می شنود و فرشته را نمی بیند، و این با «تری ما أری» منافات ندارد. والله العالم.
8033
مطرح شده توسط: tosaeedkt