چرا اراده در آیه تطهیر تکوینی است نه تشریعی؟

پرسش
چرا اراده در آیه تطهیر تکوینی است نه تشریعی؟ برخی دلیلشان برای اینکه اراده در آیه تکوینی است نه تشریعی این است که خدا می خواهد که همه انسان ها پاک شوند ما یُریدُ الله لِیجعل عَلیکُم من حَرَجٍ ولکن یُریدُ لیطهرکُم و لیتمَّ نعمته علیکم لعلُّکم تشکُرون و دلیلی ندارد که خداوند اراده کند فقط اهل بیت را پاک کند (باتوجه به انما در آیه و تخصیص اهل بیت)، پس اراده الهی در این آیه تکوینی است. ولی در پاسخ این جواب می توان گفت که اگر در این آیه خداوند فقط یک تطهیر معمولی (یطهرکم) که آن را از همه مردم بخواهد را اراده نکرده است بلکه یک تطهیر خاص را اراده کرده که آن را با اذهاب (الرجس) که دال بر دوری اهل بیت از هر آلودگی باشد و همچنین با مفعول مطلق تاکیدی (تطهیرا) بیان کرده است. و این یعنی خداوند نمی خواهد که همه مردم به گونه ای که در آیه تطهیر بیان شده است پاک شوند، زیرا خارج از توان آنهاست و خداوند فقط از مردم (یطهرکم) را می خواهد ولی از اهل بیت صرف نظر از اینکه چه کسانی هستند به خاطر اینکه نسبت نزدیکی با پیامبر دارند و تحت تربیت پیامبر قرار دارند و از شرایط بهتری برای خودسازی برخوردارند، تطهر کامل را ( آن هم به نحو تشریعی) می خواهد (یطهرکم تطهیرا)
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
آیا خود طهارت بما هی ، نه بالنظر به متعلَّق، از امور تشکیکیه است؟
طهارت یعنی پاکی، انسان یا طاهر است یا طاهر نیست. اینکه کسی از دیگری پاک تر باشد درست است اما با توجه به متعلَّق ، و وقتی پای متعلق به میان آمد پاک بودن از بعضی از متعلَّقات خارج از قدرت انسان است، پس باید خدا را اراده کند و این است که فرمود ((لیذهب)) و ((یطهرکم))
موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *