برخی اساتید ما در حوزه علوم اسلامی معتقدند که سند برخی از مطالبی که در لهوف نقل شده است و سند زیارت عاشورا و مطالبی چون لطمه زدن فاطمیات از اعتبار قوی برخوردار نیستند و سند آنها ضعیف است و به شدت خواستار ارائه دلیل از سوی فقهاء مبنی بر جواز لطم هستند. تکلیف ما در برابر شبهات ایشان چیست؟

پرسش
برخی اساتید ما در حوزه علوم اسلامی معتقدند که سند برخی از مطالبی که در لهوف نقل شده است و سند زیارت عاشورا و مطالبی چون لطمه زدن فاطمیات از اعتبار قوی برخوردار نیستند و سند آنها ضعیف است و به شدت خواستار ارائه دلیل از سوی فقهاء مبنی بر جواز لطم هستند. تکلیف ما در برابر شبهات ایشان چیست؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
داشتن این اعتقاد موقوف بر این است که کل روایات عامه و خاصه را نگاه کرده و بر همه مبانی تصحیح و تضعیف آگاه بوده باشد، و راهی برای تصحیح هیچیک نتواند پیدا کند. و بر فرض تنزّل، آیا می داند که لطمه یکی از مصادیق جزع است و جزع بر سیدالشهداء جایز است بالاتفاق؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *