آیا تسلیم شدن در برابر خدا اجباری است؟

پرسش
آیا تسلیم شدن در برابر خدا اجباری است؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
در آن وقت که همه اسباب ظاهریه منتفی باشد انسان فطرةً به خدا پناه می برد