اگر حضرت علی(علیه السلام) خلیفۀ بر حق بعد از پیامبر(صلوات الله علیه و آله) است چرا نامش در قرآن ذکر نشده تا امت دچار انحراف نشوند؟) اگر شیعیان بگویند که اگر صراحتا ذکر میشد، دچار تحریف میگشت اهل تسنن میگویند: (مگر خداوند نفرموده: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ؟ یعنی خداوند قدرت ندارد که اگر اسم علی در قرآن آمد آن را از گزند حوادث حفظ نماید؟

پرسش
یکی از شبهاتی که اهل تسنن دارند این است که می گویند:( اگر حضرت علی(علیه السلام) خلیفۀ بر حق بعد از پیامبر(صلوات الله علیه و آله) است چرا نامش در قرآن ذکر نشده تا امت دچار انحراف نشوند؟) و اگر ما شیعیان به آنها بگوییم که اگر صراحتا ذکر میشد، دچار تحریف میگشت اهل تسنن میگویند: (مگر خداوند نفرموده: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ؟ یعنی خداوند قدرت ندارد که اگر اسم علی در قرآن آمد آن را از گزند حوادث حفظ نماید؟) خواهشمندم به بنده راهنمایی فرمایید.
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
حدیث (علي منّي بمنزلة هارون من موسى) یا (أنت منّي بمنزلة هارون من موسى) و امثال آن به اسم حضرت تصریح شده در صحاح و غیر صحاح آمده.
و قرآن می گوید: (ما ينطق عن الهوى إنْ هو إلاّ وحي يوحى) پس کلام قطعیِ حضرت کلام خدا است، و فرقی وجود ندارد. امّا چرا در قرآن اسم علی و ابو بکر نیامده؟
لابد حکمتی دارد، ولی کلام رسول خدا اگر ثابت باشد کلام خدا است و مبیّن کلام خدا است.
7866
مطرح شده توسط: امیر قربانی کهریزسنگ