چرا کلمه أهل در آیه تطهیر منصوب است (اهل البیت)، با توجه به اینکه اگر أهل بدل کل از کل یا عطف بیان برای ضمیر “کم” باشد باید کلمه “أهل” مجرور باشد.

پرسش
چرا کلمه أهل در آیه شریفه تطهیر منصوب است (اهل البیت)، با توجه به اینکه اگر أهل بدل کل از کل یا عطف بیان برای ضمیر “کم” باشد باید کلمه “أهل” مجرور باشد.
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
با تقدیر حرف ندا، و چون “اهل” مضاف است به “البیت” منصوب است، چون منادای مضاف همیشه چنین است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *