چرا با اینکه خداوند قدرت بی همتایی دارد ولی در قرآن فرموده من آسمان و زمین را در 6 روز آفریدم و یا اینکه گفته انسان را در 3 روز خلق کردم. آیا این قدرت خدا را زیر سؤال نمی برد؟

پرسش
چرا با اینکه خداوند قدرت بی همتایی دارد ولی در قرآن فرموده من آسمان و زمین را در 6 روز آفریدم و یا اینکه گفته انسان را در 3 روز خلق کردم. آیا این قدرت خدا را زیر سؤال نمی برد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
خداوند متعال قادر است و حکیم، حکمت در صنع خدا منافات با قدرت ندارد.