نظر شما در مورد دعای ” صنمی قریش ” چیست ؟ آیا مرسله بودن آن سبب تضعیف آن می شود یا با امور دیگری آن را تصحیح می کنند؟

پرسش
نظر شما در مورد دعای ” صنمی قریش ” چیست ؟ آیا مرسله بودن آن سبب تضعیف آن می شود یا با امور دیگری آن را تصحیح می کنند؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
این دعا را بخوانید با قصد قربت مأجور خواهید بود.
6396
مطرح شده توسط: عمو ناصر