لطفاً زنده بودن و وجود داشتن حضرت ولی عصر (عج) را بصورت علمی و عقلی و همچنين مستدل برايم اثبات كنيد.

پرسش
لطفاً زنده بودن و وجود داشتن حضرت ولی عصر (عج) را بصورت علمی و عقلی و همچنين مستدل برايم اثبات كنيد.
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
وقتی معلوم شد که در هر زمان باید امام و حجّتی وجود داشته باشد و وقتی معلوم شد که دوازده امام داریم نه بیشتر و نه کمتر، و وقتی معلوم شد که حضرت ولی عصر امام دوازدهم هستند، پس باید وجود داشته باشند.
برای تفصیل مطلب کتب مربوطه را مطالعه کنید. موفق باشید