لطفاً در مورد کلمه عارف و عرفان کمی توضیح دهید، چرا بعضی از علمای شیعه با آن مخالف اند، آیا اینکه این کلمه از صوفیه آمده است صحیح است یا…؟

پرسش
لطفاً در مورد کلمه عارف و عرفان کمی توضیح دهید، چرا بعضی از علمای شیعه با آن مخالف اند، آیا اینکه این کلمه از صوفیه آمده است صحیح است یا…؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
عرفان حقیقی در مکتب اهل بیت (رسول الله صلی الله علیه و آله) است و از آن حضرات فقط باید اخذ نمود.