لطفاً در مورد کتاب بحار و اینکه چقدر میتوان به احادیث آن استناد کرد توضیح دهید.

پرسش
لطفاً در مورد کتاب بحار و اینکه چقدر میتوان به احادیث آن استناد کرد توضیح دهید.
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
مرحوم مجلسی در این کتاب روایات کتب مختلفه امامیه را جمع فرموده و خدمت بزرگی به عالم تشیع نموده، و معلوم است که بعضی از روایات سنداً معتبرند و بعضی معتبر نیستند، و تشخیص آن با اهل علم است.