شما در سؤال قبلی فرمودید مسلمان در جایگاه رفیع بهشت است اگر بقیه پیروان (غیر مسلمان) به احکام دین خود عمل کند آن وقت در بهشت جایگاه بقیه پیروان ادیان بالاتر بوده یا باز همان مسلمان دین دار و مومن؟ آیا در رویات و قرآن آمده جایگاه مومن بالاتر است یا خیر؟

پرسش
شما در سؤال قبلی فرمودید مسلمان در جایگاه رفیع بهشت است اگر بقیه پیروان (غیر مسلمان) به احکام دین خود عمل کند آن وقت در بهشت جایگاه بقیه پیروان ادیان بالاتر بوده یا باز همان مسلمان دیندار و مومن؟ آیا در رویات و قرآن آمده جایگاه مومن بالاتر است یا خیر؟ ممنونم
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
به حکم آیات قرآن مجید عمل غیر مؤمنین از اهل اسلام مورد قبول نیست و از اهالی ادیان دیگر کسی اهل نجات نخواهد بود هر چند طبق شریعت خود عمل و عبادت کرده باشد. این مطالب استدلالی است باید درس خواند و تحصیل نمود.
7855
مطرح شده توسط: امیرحسین فرخی