در مورد کسانی که حضرات معصومین امر به لعن آنها کرده اند جای شکی نیست اما کسانی که ملاک لعن و بدگویی را دارند مثل بعضی از علمای لجوج اما معصوم در مورد آنها صحبت نکرده است نمی توانیم که آنها را لعن کنیم و از آنها بد گویی کنیم چرا که امکان دارد که در آخر عمرش توبه کرده اما ما نمی دانیم. به این اشکال آیا می توان پاسخ داد؟

پرسش
شبهه ای وارد می کنند که: در مورد کسانی که حضرات معصومین امر به لعن آنها کرده اند جای شکی نیست اما کسانی که ملاک لعن و بدگویی را دارند مثل بعضی از علمای لجوج اما معصوم در مورد آنها صحبت نکرده است نمی توانیم که آنها را لعن کنیم و از آنها بد گویی کنیم چرا که امکان دارد که در آخر عمرش توبه کرده اما ما نمی دانیم. به این اشکال آیا می توان پاسخ داد؟ با تشکر
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
کسی که مصداقیت داشته باشد برای عنوان موجب لعن و باعث گمراهی دیگران هم شده مجرّد احتمال توبه کافی برای عدم لعن او نیست ضمن اینکه لعن او باعث عدم تبعیّت از گفته های او می شود.
6449
مطرح شده توسط: محمد موحد