گفته شده است که در وضو و غسل شستن باطن اعضاء لازم نیست. مقصود از باطن چیست؟ آیا مقصود از باطن جایی است که دیده نمی شود یا مقصود چیز دیگری است؟ مثلا آیا زیر ناخنی که بیش از متعارف بلند نیست باید شسته شود؟

پرسش
سلام علیکم گفته شده است که در وضو و غسل شستن باطن اعضاء لازم نیست. مقصود از باطن چیست؟ آیا مقصود از باطن جایی است که دیده نمی شود یا مقصود چیز دیگری است؟ مثلا آیا زیر ناخنی که بیش از متعارف بلند نیست باید شسته شود؟ از این جهت که زیر ناخن دیده می شود ولی در رساله ها گفته شده که جزء باطن است. همچنین در بقیه اعضاء مثل داخل ناف و …
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
تشخیص به عرف بر می‌‌گردد، و ملاک در هر مورد دیده نشدن نیست.
9656
مطرح شده توسط: محسن مقدس زاده