1-آیا حدیث (إن علی مثله – مثل الحسین – تلطم الخدود و تشق الجیوب) ؛ از جهت سند صحیح میباشد و اینکه آیا دالّ بر استحباب و تأکید لطمه زدن به صورت و گریبان دریدن برای اهل بیت بالاخص اباعبدالله دارد؟ 2- لطم به چه معناست؟ آیا صورت خراشیدن نیز شامل این مفهوم میشود؟

پرسش
سلام علیکم و رحمة الله 1-آیا حدیث (إن علی مثله – مثل الحسین – تلطم الخدود و تشق الجیوب) ؛ از جهت سند صحیح میباشد و اینکه آیا دالّ بر استحباب و تأکید لطمه زدن به صورت و گریبان دریدن برای اهل بیت بالاخص اباعبدالله دارد؟ 2- لطم به چه معناست؟ آیا صورت خراشیدن نیز شامل این مفهوم میشود؟ أجرکم عندالله
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
در روایت معتبره آمده: ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب.
و لطم غیر از خراشیدن است.
9098
مطرح شده توسط: جاوید صدر