آیا می توان روزی را که اول ماه مبارک رمضان ثابت نشده است به قصد ما فی الذمه روزه گرفت؟

پرسش
سلام علیکم آیا می توان روزی را که اول ماه مبارک رمضان ثابت نشده است به قصد ما فی الذمه روزه گرفت؟ (چه روزه واجب مانند روزه قضا به گردن ما باشد و چه نباشد)
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
اگر شک در ثبوت هلال داشته باشد به نیت قضاء روزه بگیرد.
8926
مطرح شده توسط: محسن مقدس زاده