بحث های فراوانی راجع به حضرت رقیه وجود دارد. بعضی منکرند؛ بعضی می گویند دختر کس دیگری است؛ بعضی می گویند امام حسیین دختر سه ساله داشت اما معلوم نیست نامش رقیه باشد. لطفا نظر خود را ترجیحا تفصیلی بیان نمایید

پرسش
سلام اکنون بحث های فراوانی راجع به حضرت رقیه وجود دارد. بعضی منکرند؛ بعضی می گویند دختر کس دیگری است؛ بعضی می گویند امام حسیین دختر سه ساله داشت اما معلوم نیست نامش رقیه باشد. لطفا نظر خود را ترجیحا تفصیلی بیان نمایید؛ تا با کلام شما استاد معظم آرام گیریم
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
از مجموع مطالب موجود وثوق حاصل است.
7496
مطرح شده توسط: محمد سجاد رحمانی