آیا کتاب حدیقه الشیعه تألیف جناب مقدس اردبیلی (رحمه الله) است؟ در کتاب مذکور احادیثی موجود است که از شیخ مفید نقل شده است. این احادیث در کدام کتاب شیخ مفید آمده است؟ با توجه به فاصله زمانی زیاد میان شیخ مفید و مقدس اردبیلی چطور میشود مقدس این احادیث را بدون واسطه از شیخ مفید نقل کرده باشد ؟ (جز اینکه در کتب شیخ مفید (رحمه الله) آمده باشد)

پرسش
سلام آیا کتاب حدیقه الشیعه تألیف جناب مقدس اردبیلی (رحمه الله) است؟ در کتاب مذکور احادیثی موجود است که از شیخ مفید نقل شده است. این احادیث در کدام کتاب شیخ مفید آمده است؟ با توجه به فاصله زمانی زیاد میان شیخ مفید و مقدس اردبیلی چطور میشود مقدس این احادیث را بدون واسطه از شیخ مفید نقل کرده باشد ؟ (جز اینکه در کتب شیخ مفید (رحمه الله) آمده باشد) سپاسگزارم
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
به مقدّمه کتاب مراجعه کنید.
9412
مطرح شده توسط: مهدی کریمی