زوج به زوجه وکالت داده است که خود را مطلقه نماید و ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل از موکل ساقط شده است. آیا زوج می تواند بدون اذن وکیل مورد وکالت را شخصا انجام و زوجه را مطلقه نماید؟ یا اینکه چون این اقدام به منزله عزل وکیل است زوج چنین اختیاری ندارد؟

پرسش
السلام علیکم
زوج به زوجه وکالت داده است که خود را مطلقه نماید و ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل از موکل ساقط شده است. آیا زوج می تواند بدون اذن وکیل مورد وکالت را شخصا انجام و زوجه را مطلقه نماید؟ یا اینکه چون این اقدام به منزله عزل وکیل است زوج چنین اختیاری ندارد؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
عزل وکیل حکم است و حکم قابل اسقاط نیست حتی در ضمن عقد لازم
والله العالم