در روایات آمده است که: (خذ الحکمه ولو من منافق) و یا (ولو من المشرکین) از طرفی روایاتی داریم که میگوید علم را از هرکسی نگیریم. جمع بین این دو دسته روایت چگونه میشود؟

پرسش
در روایات آمده است که: (خذ الحکمه ولو من منافق) و یا (ولو من المشرکین) از طرفی روایاتی داریم در جلد دو کتاب شریف بحار که میگوید علم را از هرکسی نگیریم. جمع بین این دو دسته روایت چگونه میشود؟ دوستدار و ارادتمند شما با تشکر
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
1ـ اینکه فرموده اند علم را از هر کسی نگیرید، یعنی نزد هر کسی شاگردی نکنید، زیرا اخلاق و صفات استاد به شاگرد منتقل می شود.
2ـ و اینکه طرف یا مؤمن است و یا غیر مؤمن، انسان بداند، تا اگر مؤمن است تحت تأثیر او قرار گیرد و اگر مؤمن نیست تحت تأثیر قرار نگیرد، اما اگر نشناسد ممکن است غیر مؤمن باشد و گول بخورد.
6663
مطرح شده توسط: tosaeedkt