در بعضی روایات،اهل بیت در مورد سنی ها می فرمایند به عیادت آنها بروید و… بعضی دیگر میفرمایند وقتی اهل بدع را دیدید به آنها بهتان بزنید. وجه جمع روایات چیست؟

پرسش
در بعضی روایات، اهل بیت در مورد سنی ها می فرمایند به عیادت آنها بروید و… بعضی دیگر میفرمایند وقتی اهل بدع را دیدید به آنها بهتان بزنید. وجه جمع روایات چیست؟
پاسخ
آیت الله سید علی حسینی میلانی مدظله
بسمه تعالی
السلام علیکم
در ذیل روایت دوم آمده: «لئلاّ یطمعوا فی دینکم» نباید بین آداب اجتماعی و مسائل اعتقادی خلط کرد، موفق باشید.